HT Hi Tech Polymers Oy

HT Hi Tech Polymers Oy toimii Sastamalassa Pirkanmaalla. Olemme mm. teknisten muovituotteiden valmistaja, pääpaino kuitenkin kumimaisten TPE-SEPS tuotteiden valmistuksessa. Niiden lisäksi leikkaamme pehmeitä äänieristys / tiivistysmateriaaleja omaan ja asiakkaiden tarpeisiin. Leikkaaminen tapahtuu meistikoneilla, missä emme käytä vettä; tällä varmistetaan, ettei huokoisiin rakenteisiin jää kosteutta.

Normaali TPE-raaka-aineiden lisäksi pyrimme myös osaltamme käyttämään myös kierrätettyä raaka-ainetta, jos se on mahdollista. Näin ollen pyrimme säästämään luontoa omalta kohdaltamme. Eräät asiakkaat ja valtiot antavat suurta arvoa kierrätykselle mm: Saksa.

Tuotantotilaa meillä on n. 2500 m2, ruiskupuristimia n. 30 kpl:tta eri kokoluokissa. Pehmeiden tiivisteiden valmistuksessa meillä on viisi  meistikonetta. 

Normaalien mustien, harmaiden, valkoisten tuotteiden lisäksi pystymme tarjoamaan TPE-tuotteita sävytettynä tarpeisiisi.

Kotimaisten asiakkaiden lisäksi meillä on n. 30 eri vientimaata.

Pyrimme kiertämään messuja, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Kaikki TPE- tuotteemme ovat  direktiivin mukaisia, eli eivät sisällä kiellettyjä aineita. TPE-tuotteemme ovat myös

halogeeni-vapaita.

Terveisin Hallituksen Puheenjohtaja Aulis Kulmala